Obsługa inwestycji budowlanych

W zakresie naszych kompetencji leży kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych w obszarze kompetencji geodety. Do wykonywanych przez nas czynności zalicza się: wykonanie map do celów projektowych, podział nieruchomości, bieżącą obsługę budowy i inwentaryzację robót zanikających, weryfikowanie dokumentacji dla nadzoru budowy, przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej. Ponadto zapewniamy koordynację wszelkich prac zespołów geodetów na terenie inwestycji budowlanej. Ofertę tak kompleksowego wsparcia kierujemy do inwestorów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania. Cena ustalana indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro