Mapy do celów projektowych

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektów budowlanych. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku opracowanie to jest sporządzane na bazie kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na mapie jednostkowej (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Geodeta wykonuje mapy do celów projektowych obejmujące swoim zasięgiem obszar także otaczający teren inwestycji w pasie minimum 30 metrów, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości planowanego pod budowę obiektu. Cena od 600 zł.

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro