Inwentaryzacja powykonawcza budynków i obiektów budowlanych

Przeprowadzenie inwentaryzacji po wykonaniu obiektów ma na celu zapewnienie odbioru technicznego budynków i obiektów budowlanych. Dokumentacja powykonawcza uwzględnia pomiary tego, co zostało przygotowane w wyniku zakończonych prac budowlanych w zgodzie z projektem budowlanym. Właśnie dlatego inwentaryzacja jest przeprowadzana po zakończeniu wszystkich robót na działce. Określa bowiem zgodność usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu bądź odstępstwa od tego projektu. Wykonujemy inwentaryzacje dla wszystkich inwestycji w Poznaniu oraz innych regionach Polski, wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Cena już od 800 zł.

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro