Podział nieruchomości

Do świadczonych przez nas usług należy podział nieruchomości, czyli wydzielenie z niej części gruntu. Oznacza to rozdzielenie działki poprzez ustalenie nowych granic i sporządzenie stosownej dokumentacji. Ma to odbicie w ujęciu prawnym, ponieważ następuje przypisanie praw części wydzielonych z nieruchomości pierwotnej. Geodeta wykonuje projekt podziału nieruchomości na podstawie zatwierdzonego wstępnego projektu podziału, pozytywnie zaopiniowanego przez organy administracyjne. Zawiera dane dotyczące działki dzielonej i działek, które powstają. Cena już od 2000 zł (ustalana indywidualnie w zależności od ilości nowo powstałych działek).

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro