Wytyczanie budynków i obiektów

Podejmujemy się wyniesienia na działce lub obiekcie projektowanych osi. Wytyczanie budynków oraz obiektów budowlanych na terenie ma na celu przestrzenne usytuowanie ich zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto umożliwia zachowanie przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem granic nieruchomości oraz względem innych obiektów. Geodeta przy wyznaczaniu obiektów budowlanych i budynków wykorzystuje projekt budowlany z planem zagospodarowania działki oraz dane dotyczące granic działki. Ten rodzaj usługi świadczymy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Poznani i okolic. Cena już od 600 ( uzależniona od liczby osi konstrukcyjnych).

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro