Inwentaryzacja powykonawcza przyłączy

W ramach usług geodezyjnych sporządzamy dla Państwa dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej przyłączy. Przygotowywane przez nas opracowanie zawiera przede wszystkim szkic przyłącza wraz ze współrzędnymi punktów charakterystycznych, a także informacje o zgodności wykonanych prac z projektem. Należy pamiętać, że ten rodzaj usługi geodezyjnej powinien być przeprowadzony jeszcze przed przykryciem instalacji, jeżeli te będą znajdowały się w gruncie.

Czym jest powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna?

To dokumentacja podsumowująca zmiany, jakie zaszły od rozpoczęcia budowy obiektu. W opracowaniu znajduje się mapa z zaznaczeniem zrealizowanej na działce instalacji elektrycznej i gazowej oraz sieci wodociągowej. Wskazuje ona także ścieżkę odprowadzania ścieków z posesji. Oprócz tego, szkic zawiera oznaczenie ogrodzeń, bram i furtek oraz wszystkich powierzchni utwardzonych.

Inwentaryzacja przyłączy jest opracowaniem, które pozwala:

  • uzyskać protokoły odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • uzyskać odbiór techniczny w instytucjach branżowych Auqanet, Enea, PGNiG, ITI,
  • potwierdzić zgodność obiektu z projektem geodety,
  • złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy,
  • ubiegać się o dofinansowania (na przykład w ramach wsparcia rozwoju sieci wodociągowych).

Kiedy należy wykonać inwentaryzację przyłączy?

Jeśli budowa obiektu zbliża się do ukończenia, a inwestor zaczyna gromadzić dokumentację niezbędną do zamknięcia procesu – to najlepszy czas na przeprowadzenie inwentaryzacji przyłączy. Jeśli instalacja ma znajdować się w gruncie, koniecznie należy zlecić przeprowadzenie pomiarów, zanim zostanie zasypana.

Oprócz kompletowania dokumentacji do zamknięcia budowy, dokumentacja potrzeba jest także, gdy dokonaliśmy zmian w instalacji elektrycznej na działce.

Ile trwa przygotowywanie dokumentacji?

Ponieważ szkic nanosi się na mapy uzyskane od Starostwa, czas prac jest w dużej mierze uzależniony od szybkości, z jaką urząd wyda dokumenty. Przygotowanie inwentaryzacji przyłączy trwa zwykle od 1 do 8 tygodni.

Czy inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest wymagana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie?

Zarówno w tej sytuacji, jak i w podobnych okolicznościach obowiązuje jedna zasada. Jeśli inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, to by zamknąć ten proces, konieczne jest opracowanie szkicu sieci przyłączy i związane z nią opracowania. Dokumentacja ta jest wymagana do udzielenia pozwolenia na użytkowanie: a więc na wydanie oświadczenia, że obiekt został przygotowany poprawnie.

Co otrzymują nasi klienci?

Po zakończeniu prac, dostarczamy 2-3 sztuki uzupełnionych map papierowych. Dodatkowo, wydajemy oświadczenia o zgodności projektu z zaakceptowanym przez geodetę planem zagospodarowania działki.

Swoje usługi oferujemy klientom nie tylko na terenie Poznania, ale i na obszarze całego województwa Wielkopolskiego.

Cena

Koszt przeprowadzenia usługi geodezyjnej wynosi od 450 złotych – w cenę tę wchodzą egzemplarze map papierowych oraz wszystkie niezbędne oświadczenia.

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro