Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Wszelkie zmiany dotyczące nieruchomości muszą zostać odnotowane zgodnie z obowiązującym prawem. Przeprowadzona przez nas aktualizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu usankcjonowanie nowego stanu faktycznego. Zmiany mogą dotyczyć: położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków, a dodatkowo w przypadku gruntów: klasy gleboznawczej, specyficznych danych o lasach, zaś w przypadku budynków i lokali: przeznaczenia, funkcji użytkowych, ogólnych danych technicznych. Oferujemy uaktualnienie i prostowanie sytuacji faktycznej w bazach dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej nieruchomości na ternie Poznania i okolic, ale też w całej Polsce. Cena już od 450 (ustalana indywidualnie).

Zapraszamy do współpracy

Nat-Geo

© 2018 NAT-GEO POSZERZAMY HORYZONTY | Realizacja 8 Piętro